Připomínky k návrhu mohou petrovičtí občané podávat do 8. února nebo na zasedání zastupitelstva. Návrh je vyvěšen v elektronické podobě na úřední desce na:  https://www.prahapetrovice.cz/