Pro děti z této městské části jsou v nabídce tábory s různým zaměřením. Více na: https://www.praha1.cz/nabidka-primestskych-taboru/