Projektem chce radnice své obyvatele motivovat k sounáležitosti se svým okolím, ochraně zeleně a celkovému zušlechťování veřejného prostoru. Podrobnosti zde: https://www.praha10.cz/