Odpadní elektrozařízení mohou lidé během celého roku odevzdávat na sběrné dvory nebo na další místa zpětného odběru. Pokud ale nemají možnost dopravit na určené místo například rozměrnější věci jako jsou pračky, myčky nebo sporáky, mohou využít služby Buď líný, díky které REMA elektroodpad převezme přímo u nich doma. Více na: https://praha10.cz/