Zájemci o kompostér si mohou podávat žádosti jak elektronicky, prostřednictvím formuláře na webových stránkách radnice, tak osobně na úřadě MČ Praha 10 (odbor životního prostředí). Žádosti budou postupně vyřizovány a s vybranými zájemci bude podepsána smlouva o zápůjčce s následným darováním. Podmínkou je, aby občané kompostéry využívali výhradně na území Desítky.

Více informací na webových stránkách MČ Praha 10.