Služba bezplatného právního poradenství je v rámci tohoto projektu poskytována občanům MČ Praha 10, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a požádají o pomoc při řešení své situace sociální pracovníky odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10.

Další součástí projektu pro občany MČ Praha 10 je bezplatné zajištění služeb mediátora, tedy odborníka, který pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci. Více informací je možné získat od vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního Lindy Zákorové na telefonu 267 093 226 či e-mailu lindaz@praha10.cz.

Zpráva MČ Praha 10