„Tento objekt byl donedávna pronajímán soukromé společnosti, která zde v jeho části provozovala soukromou mateřskou školu s obsazeností přibližně dvaceti pěti dětí. Ostatní části budovy společnost pronajímala dalším subjektům,“ říká místostarosta městské části Praha 11 Jan Meixner. Vzhledem k naléhavé potřebě navýšení počtu míst v předškolních zařízeních pro jihoměstské děti byl nájemní vztah se společností vypovězen, budova byla celá zregenerována a právě dnes si ji přišli prohlédnout rodiče s dětmi, které školku od zítřka budou navštěvovat pravidelně. „Městská část Praha 11 je zřizovatelem šestnácti mateřských škol, které ve školním roce 2008/2009 měly kapacitu celkem 2 012 dětí. V letošním školním roce už navštěvuje naše školky o 391 dětí více a dnes jsme slavnostně otevřeli další budovu se třemi třídami pro téměř devadesát dalších dětí,“ popisuje situaci v mateřských školách Jižního Města starosta Dalibor Mlejnský.
Městská část Praha 11 patří věkovým složením mezi mladší městské části. „Nejen proto se snažíme vyjít maximálně vstříc mladým rodinám a vytvořit z Jižního Města příjemné místo pro život. Vedle regenerace mateřských a základních škol, budování dětských hřišť a sportovišť, nového parku u Chodovské tvrze, nových hřišť  a altánů v Centrálním parku nebo cyklostezek jsou to například také ozdravné pobyty zdarma pro všechny děti z Jižního Města. Respektive zdarma pro rodiče, protože poplatek v plné výši hradí městská část Praha 11. To je jen malá část toho, čím se snažíme mladým rodinám zpříjemnit a zkvalitnit život u nás na Jižním Městě,“ dodává na závěr starosta Mlejnský.

 

Seznam rekonstruovaných budov a detašovaných pracovišť mateřských škol, které nejnověji  slouží  dětem a rodičům z Jižního Města :
Rekonstruované budovy (MŠ Babákova a MŠ Donovalská 1862), další nové třídy jsou přiřazeny jako detašovaná pracoviště současných mateřských škol:

  • MŠ Dubnova (pracoviště mateřské školy  Markušova) – otevřeno v r. 2008 (1 třída) a v r. 2009 (1 třída)
  • MŠ Donovalská 1862 (MŠ Mírového hnutí) – otevřeno v r. 2009 (3 třídy)
  • MŠ Babákova (MŠ Blatenská) – otevřeno v lednu 2010 (3 třídy)
  • MŠ v ZŠ Mendlova (MŠ A. Drabíkové) – otevřeno v r. 2009 (2 třídy)
  • MŠ v ZŠ Campanus (MŠ Hroncova) – otevřeno v r. 2009 (1 třída)
  • MŠ v ZŠ Pošepného nám. (MŠ Blatenská) – otevřeno v r. 2009 (2 třídy)
  • MŠ v ZŠ Ke Kateřinkám (MŠ Jažlovická) – otevřeno v r. 2009 (1 třída)
  • MŠ v ZŠ Donovalská 1864 (MŠ Mírového hnutí) – otevřeno v r. 2009 (1 třída)

Tisková zpráva MČ Praha 11