Na Litochlebském náměstí právě probíhají opatření pro zlepšení stanovištních podmínek stromů, které povedou ke zlepšení jejich klesající fyziologické vitality s cílem zajistit jejich dlouhodobé setrvání na stanovišti. Jedná se o projekt v rámci přípravy území pro realizaci akce Litochlebský park, regenerace parku a výstavba administrativního centra s občanskou vybaveností. Vše probíhá v souladu s odbornými posudky a doporučeními odborníků. (Byl proveden dendrologický i hydrogeologický průzkum.)

„Stanovištní podmínky byly prověřeny v prostoru lipového bosketu v rámci odborného dendrologického posudku, ze kterého vyplývá, že stanovištní podmínky dřevin byly výrazně zhoršeny na celé ploše již v 70. letech při výstavbě sídliště,“ říká místostarostka Eva Štampachová. Vše probíhá pod pečlivým dozorem odboru životního prostředí jedenácté městské části a celá akce je také důkladně dokumentována. Opatření probíhají v těchto dnech, vzhledem k tomu, že se právě nacházíme v ideální vegetační době pro tuto činnost.

„Byla jsem odborníky ujištěna, že se jedná o zlepšení stanovištních podmínek lip, dojde ke stabilizaci kořenových clon a ošetření stromů. I přes zhoršenou biomechanickou stabilitu některých stromů nebude třeba přistupovat ani k redukcím korun,“ říká na závěr Eva Štampachová.

Zpráva MČ Praha 11