Užitečnou pomůcku představil Jaroslav Veselý ze společnosti Projektmedia. Součástí MAGIC BOXU je kvalitní projektor s možností použití dvou per najednou, výkonný počítač, ozvučení, bezdrátová klávesnice a myš a odolná projekční plocha, kterou lze umístit na podlahu. Stačí pouze připojit tuto pomůcku do zásuvky a rázem se promění podlaha ve strhující interaktivní svět. Lze využít nejrůznějších výukových programů, které děti vtáhnou do děje (např. život kolem nás, příroda, dopravní předpisy, hra se slovy, matematika, jazyková výuka aj.).

Mateřská škola Angelka pracuje podle výchovně vzdělávacího programu „Začít spolu“, do kterého se zapojila mezi prvními již v roce 1995. Vychází z teorií založených na humanistických a demokratických principech a jeho hlavním cílem je připravit děti na život ve 21.století, které je ve znamení neustálých a rychlých změn ve všech oblastech lidského bytí.

„Poznávání světa v souvislostech, rozvoj samostatnosti a volních vlastností dítěte, to vše tvoří již v předškolním věku základy, na kterých má v budoucnu stát zdravá a sebevědomá osobnost se správnými životními návyky a postoji, která umí přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, je schopna kriticky myslet, poznat a řešit problémy, dokáže si vybrat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. A MAGIC BOX jenom vhodným způsobem naše úsilí podpoří,“ uvedla ředitelka školy Iva Cichoňová.

Užitečnou pomůcku pro MŠ v Hasově ulici zakoupí Rotary club Praha. „Jsem rád, že můžeme podpořit tak smysluplný a užitečný projekt, jako je MAGIC BOX. A ještě když je to český výrobek,“ uvedl Vilém Růžička. Vždyť jedním z cílů Rotary je rozvoj poznání jako přínos pro službu.

Zpráva MČ Praha 12