Školky procházejí rekonstrukcí postupně ve třech skupinách. V šesti školkách, které nebudou mít prázdninovou „službu“, je rekonstrukce naplánována na dobu letních prázdnin. V ostatních školkách rekonstrukce probíhá již nyní. Práce v jednotlivé školce nepřesáhnou dva měsíce. V prvních čtyřech mateřinkách v ulicích Běhounkova a Mezi Školami v Nových Butovicích začaly práce v polovině března a v tomto se dokončují. Další čtyři školky se rekonstruují a budou dokončeny do poloviny června.

Současné práce probíhají za plného provozu mateřských škol. Úvodní bourání se s ohledem na ochranu dětí před zvýšeným hlukem a prašností provádí především o víkendech. Stavební firma se snaží pracovat ohleduplně a okolním obyvatelům děkuje za pochopení.

Obnovují se vždy dvě sociální zařízení na jedné stoupačce a teprve po jejich zprovoznění se začínají rekonstruovat další dvě. Původní sociální zařízení se zcela vybourává. Pokládají se nové izolace a podlahy, instalují se nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, budují se nové příčky, dlažby a obklady. V každé školce bude v průměru nově instalováno kolem 20 kusů dětských toalet, 20 dětských umyvadel a po šesti kusech běžných toalet a umyvadel. Komplexní rekonstrukce sociálního zařízení v jedné školce stojí v průměru 6 milionů korun.

Výsledkem je zvýšení komfortu dětí, zlepšení hygienických podmínek, usnadnění úklidu, úspora čistících prostředků i vody a samozřejmě také výrazné zlepšení estetické úrovně školek.

MČ Praha 13 je v současné době zřizovatelem 21 mateřských škol. Většina z nich byla postavena před 20 – 30 lety a potřebují renovaci. V posledních letech investovala Praha 13 do rekonstrukce jejich topných systémů, zateplení fasád a obnovu školních zahrad, včetně dětských hřišť.

Zpráva MČ Praha 13