V důsledku letošní mírné zimy došlo k přemnožení hlodavců a tím i ke zvýšení nároků na deratizaci. Starosta David Vodrážka proto požádal dopisem bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek, aby ve svých objektech zajistili deratizaci v dostatečném rozsahu a pravidelně.

Dodržování správného postupu prací lze konzultovat s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Deratizaci smějí provádět pouze firmy, které mají zkoušky odborné způsobilosti! V případě nejasností je možné kontaktovat odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 - tel. 235 011 497.

Zpráva MČ Praha 13