„Mám velkou radost, že máme hřiště, na kterém se mohou vyřádit i děti na vozíčku spolu se svými kamarády. Byla to velmi prospěšná investice,“ řekl starosta David Vodrážka. „Je to  skvělé bezbariérové hřiště,“ řekla Iveta Pešková, předsedkyně občanského sdružení Prosaz, které zajišťuje sociální služby pro zdravotně postižené, zejména pro vozíčkáře. „Chci hlavně apelovat na všechny děti i jejich rodiče, aby hřiště neničili a chránili ho před vandaly.“

V průběhu šestiměsíční rekonstrukce vznikly místo starého asfaltového hřiště a pískoviště tři oddělené plochy -  sportovní hřiště, dětské hřiště a oplocená klidová louka. Dětské hřiště je koncipováno tak, aby mohlo být z větší části využíváno i dětmi se zdravotním postižením. Pro vozíčkáře je zde například vyvýšené pískoviště, košová nebo páková houpačka a věž se skluzavkou a vhodně umístěnými hračkami, která má pohodlný nájezd pro vozíčkáře. Hřiště realizovala firma Gartensta.

Další zvláštností komplexu je tzv. klidová louka, která je oplocená a umožňuje dětem i dospělým lehnout si do čisté trávy nebo si třeba postavit malý stan. Louka je stejně jako hřiště vybavena lavičkami pro maminky. Celá rekonstrukce komplexu za téměř 6 miliónů korun je hrazena z prostředků městské části získaných prodejem bytových domů.

Tisková zpráva MČ Praha 13