Díky kombinaci zateplení objektů a komplexní přeměně topných systémů ve školách se Praze 13 daří každoročně ušetřit až 50 % původních nákladů za energie. Rok 2013 byl v úsporách zatím nejúspěšnější. Proto se vedení Prahy 13 rozhodlo rozšířit projekt o další dva školské objekty a investovat také do rekonstrukce osvětlení 8 tělocvičen.

 „S dosaženými úsporami jsme velmi spokojeni, proto jsme se rozhodli zahrnout do projektu také MŠ Vlasákova a ZŠ Mládí,“ říká starosta MČ Prahy 13 David Vodrážka. V obou školních budovách byl instalován systém regulace vytápění, který umožňuje dálkově nastavit teplotu v učebnách podle jejich momentálního využití. Cílem je zvýšit efektivnost využití energie a zlepšit tepelný komfort v obou objektech.

Projekt Odpovědné školy Prahy 13 je financován metodou energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC). Znamená to, že Dodavatel projektu, společnost ENESA a.s., ručí za dosažení úspor a nese veškerá rizika. Pokud se podaří uspořit více, než bylo sjednáno, získá smluvní prémii. Loni za ni ENESA koupila a věnovala školám Prahy 13 dvě interaktivní tabule a 19 tabletů. Letos se ENESA rozhodla radnici přispět na pořízení nového kondenzačního kotle v MŠ Vlasáková, což zvýší účinnost kotelny o 10 % a sníží náklady na opravu a údržbu.

„Díky energetickému managementu víme, kde je možné ještě ušetřit,“ říká ředitel ENESA Ivo Slavotínek. „Proto jsme radnici doporučili a finančně podpořili také úpravu systému měření a regulace ve 12 školách, která zvýší úsporu zemního plynu o dalších 3,5 až 5%.“

Zmíněná regulační opatření a nový kotel pro MŠ Vlasákova budou stát přibližně 1 milion korun, z toho Praha 13 uhradí 640 tisíc korun a ENESA přispěje částkou přibližně 420 tisíc Kč.    

Zpráva MČ Praha 13