V roce 1986 bylo v rámci výstavby sídliště akademickým sochařem Pavlem Přikrylem a architektem Václavem Valtrem výtvarně zpracováno také prameniště Prokopského potoka. Sochař Přikryl vytvořil v místě vyústění pramene pískovcovou plastiku symbolizující stěžeň lodi s lodním uzlem.

Protože prameniště bylo po letech zanedbané, zarostlé a zanesené zeminou, bylo rozhodnuto o jeho revitalizaci s cílem vrátit mu ráz lákavého odpočinkového místa. Původní zdi v okolí pramene byly opraveny a byly postaveny dva pískovcové záhony. Husté keřové porosty byly prosvětleny, místo bylo vyčištěno a břehy byly osázeny nejrůznějšími vlhkomilnými keři, rákosy a trvalkami. Na místě bývalého altánu, který již nebylo účelné rekonstruovat, vzniklo nové místo k posezení se stromem uprostřed. Hlavní část revitalizace proběhla v roce 2013.

V pondělí 19. května bylo obnovené prameniště slavnostně představeno veřejnosti, a to za účasti starosty Prahy 13 Davida Vodrážky, jeho zástupce Aleše Marečka, architekta Václava Valtra a dalších hostů.

Zpráva MČ Praha 13