Rada hl. města vydala uvedený souhlas se směnou pozemků v k. ú. Stodůlky, tedy na území Prahy 13, aniž by to jakýmkoli způsobem konzultovala s orgány MČ Praha 13.

Vedení MČ Praha 13 se o usnesení dozvědělo až z portálu hl. města a se směnou rozhodně nesouhlasí. Zmíněné pozemky při ulici Mukařovského na sídlišti Lužiny zasahují podle územního plánu také do funkční plochy „veřejná vybavenost“, která je historicky určena k výstavbě gymnázia. Poté, co hlavní město v minulosti na výstavbu gymnázia rezignovalo, podpořila Praha 13 projekt  česko-rakouského gymnázia. Společnost Trigema, která  by směnou spojila více pozemků ve svém vlastnictví v této lokalitě, však od konceptu gymnázia ustoupila a plánuje zde mj. výstavbu bytového domu. Naopak v zájmu Prahy 13 je, aby na uvedených pozemcích vznikaly pouze stavby, které jsou v souladu s územním plánem a aby se dané území nepřiměřeně nezahušťovalo. To by v případě realizace směny mohlo být ohroženo.

O směně pozemků mělo 11. 9. jednat Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Starosta David Vodrážka požádal dopisem primátora Tomáše Hudečka o zrušení usnesení rady a současně apeloval na předsedy všech klubů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, aby směnu pozemků nepodpořili. Materiál byl nakonec z programu jednání zastupitelstva stažen.

„Jako starosta městské části s navrženou směnou pozemků rozhodně nesouhlasím a trvám na tom, aby tento prostor na sídlišti Lužiny byl využit v souladu s územním plánem,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Jsem rád, že se nám vyvinutím tlaku na orgány hl. města podařilo dosáhnout toho, že směna pozemků byla nakonec stažena z programu. Stavební záměry v této lokalitě budeme i nadále bedlivě sledovat.“

Zpráva MČ Praha 13