V osmi školkách již bylo sociální zařízení zrekonstruováno – v první etapě se opravovaly čtyři školky od poloviny března, ve druhé etapě také čtyři od poloviny dubna. Práce v každé školce trvaly přibližně dva měsíce. 

Sociální zařízení v posledních šesti mateřských školkách, které nemají prázdninovou „službu“, se budou rekonstruovat především v době letních prázdnin, kdy ve školkách nebudou děti. V současné době již se práce v těchto školkách začínají postupně rozbíhat.

Původní sociální zařízení se zcela vybourává. Pokládají se nové izolace a podlahy, instalují se nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, budují se nové příčky, dlažby a obklady. V každé školce je v průměru nově instalováno kolem 20 kusů dětských toalet, 20 dětských umyvadel a po šesti kusech běžných toalet a umyvadel. Stavební firma se snaží pracovat ohleduplně a okolním obyvatelům děkuje za pochopení.

Komplexní rekonstrukce sociálního zařízení v jedné školce stojí v průměru 6 milionů korun. Výsledkem je zvýšení komfortu dětí, zlepšení hygienických podmínek, usnadnění úklidu, úspora čisticích prostředků i vody a samozřejmě také výrazné zlepšení estetické úrovně školek.

MČ Praha 13 je v současné době zřizovatelem 21 mateřských škol. Většina z nich byla postavena před 20 – 30 lety a potřebovaly renovaci. V posledních letech investovala Praha 13 do rekonstrukce jejich topných systémů, do zateplení fasád a obnovy školních zahrad, včetně dětských hřišť.

Zpráva MČ Praha 13