Za radnici Prahy 13 sportoviště otvíral zástupce starosty Aleš Mareček, který má v působnosti oblast životního prostředí, a pracovnice stejnojmenného odboru.  

Sportovní hřiště bylo původně postaveno koncem devadesátých let a již neodpovídalo dnešním standardům. V průběhu rekonstrukce byl na hřiště položen nový moderní pryžový povrch, který sníží hlučnost a zvýší bezpečnost hřiště. Cílem bylo vytvořit bezpečné multifunkční sportovní hřiště, které bude sloužit různým věkovým skupinám obyvatel. Proto jsou na ploše hřiště namalovány obrázky využitelné pro hry menších dětí - skok do dálky, bludiště, krokodýl, twister. Pro ty větší a dospělé bylo obnoveno basketbalové hřiště, kde byly nainstalovány nové koše.  

Bylo opraveno a nově natřeno oplocení, vyměněny lavičky, doplněny venkovní žebřiny a koš. Byla také obnovena přístupová cesta na hřiště a místo zrušené betonové plochy u bývalého vstupu byl založen trávník. Městská část zaplatila za rekonstrukci sportoviště celkem 1,5 milionu korun.

Zpráva MČ Praha13