Většina zastupitelů hl. města totiž nepodpořila návrh na revokaci a zrušení usnesení z 29. 5. 2014. Podle zmíněného usnesení by měly být prozkoumány možnosti změny územního plánu a zástavby Vidoule např. obytnými domy.

Praha 13 je přímým sousedem dotčeného území a případné změny v této oblasti se jí bytostně dotýkají, ať už z hlediska dopravního nebo proto, že Vidoule je přírodní památkou a slouží jako rekreační místo obyvatel Prahy 13, stejně jako obyvatel Prahy 5.

Orgány hl. města Prahy o těchto záměrech naši radnici vůbec neinformovaly, ani nepožádaly Prahu 13 o žádné stanovisko.

Já jako starosta Prahy 13 s jakýmikoli stavebními záměry na Vidouli nesouhlasím. V nejbližších dnech odešlu dopis se svým stanoviskem primátorovi hl. města Prahy a podniknu veškeré právní kroky, aby k výstavbě nedošlo.

Ing. David Vodrážka
starosta MČ Praha 13

Zpráva MČ Praha 13