Dotazníkové šetření k zabezpečení majetku

Vážení spoluobčané,

důležitou prioritou, kterou si vedení Městské části Praha 13 vytýčilo, je zvýšení bezpečnosti obyvatel. Jednou z cest jsou opatření v oblasti prevence kriminality, zaměřené na předcházení vzrůstající majetkové kriminalitě, zvláště krádežím vloupáním do rodinných domů, bytů, sklepů, sklepních kójí, garáží, dílen, zahradních domků apod.

V rámci Programu prevence kriminality na rok 2014 jsme se rozhodli uskutečnit komplexní projekt na zabezpečení majetku „Městská část Praha 13 – STOP krádežím vloupáním“.

Součástí projektu, realizovaného za pomoci státní účelové dotace, je i tento dotazník. Vyplněné a odevzdané dotazníky budou vyhodnoceny odborníky. Městská část poté spolu s přijetím konkrétních opatření zveřejní doporučení pro občany, týkající se efektivního zabezpečení jejich majetku. Ve druhé polovině roku 2014 se k této problematice uskuteční celkem čtyři odborné semináře pro veřejnost.

Zapojte se do tohoto dotazníkového šetření i vy. Můžete se stát jedním ze tří vylosovaných účastníků, kteří od nás dostanou kvalitní tablet GoClever ORION.

Předem děkuji za vaši účast v anketě. Věřím, že i tato akce přispěje k naplnění našeho společného cíle - bezpečné Prahy 13.

David Vodrážka
starosta Prahy 13

Vyplněný dotazník je možno odevzdat do 31. července 2014 v informacích v přízemí radnice nebo odeslat poštou na adresu: Úřad MČ Praha 13, referát krizového řízení, 158 00 Sluneční náměstí 13/2580.

Po odevzdání dotazníku budete zařazeni do slosování o tři tablety, které proběhne v srpnu letošního roku.

Dotazník je součástí projektu podpořeného z dotačních finančních prostředků na prevenci kriminality 2014.

Dotazník otevřete zde jako obrázek, na otevřený dotazník kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete nabídku Tisk..

Zpráva MČ Praha 13