Podrobnosti o možnostech využití online služeb, vracení výpůjček, resp. jejich prodloužení a další informace z této městské části naleznete na jejích webových stránkách: https://www.praha16.eu/