Jsou k dispozici, včetně mapy s vyznačením pořadí úklidu, seznamem komunikací a umístěním nádob na posypový materiál, na webových stránkách: https://www.praha16.eu/