Podrobnosti k výběrovým řízením jsou k dispozici na: https://www.repy.cz/