Na programu je návrh rozpočtu městské části na rok 2022, dále pravidla nájmu pozemků svěřených do správy městské části Praha 17 a mimo jiné i podání žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc adresovanou MHMP. Zdroj: https://www.repy.cz/