Dobrovolná humanitární akce je spojena s veřejnou sbírkou, finanční prostředky budou použity na podporu onkologického výzkumu nebo na konkrétní nákupy zdravotnických přístrojů a vědeckého vybavení. Více na: http://www.praha18.cz/.