„V letošním roce proběhl první ročník soutěže Přívětivý úřad, jejímž cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených úřady obcí s rozšířenou působností,“ přiblížil první ze soutěží tajemník letňanského úřadu Ing. Vladislav Gerhard. „A náš úřad získal hned napoprvé dvě ceny – za první místo v Praze a za druhé místo v rámci celé České republiky.“

Ve Vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově předala v úterý 7. června náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová celkem 45 ocenění. V rámci soutěže Přívětivý úřad byly úřady obcí s rozšířenou působností hodnoceny na základě čtyř desítek kritérií, jež byla rozdělena do tří kategorií – přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Sledoval se tak například počet úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, jako je elektronický objednávkový systém, nebo zveřejňování dokumentů na webových stránkách města. Na základě hodnocení 190 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy, které mají charakter obcí s rozšířenou působností, obsadil Úřad městské části Praha 18 v Praze 1. místo a celorepublikově byl vyhodnocen jako 2. nejlepší.

Hned dva dny na to, ve čtvrtek 9. června, převzal tajemník ÚMČ v sídle Ministerstva vnitra ČR další ocenění - za 2. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ 2016 v kategorii obcí II. a III. typu. Od roku 2007 tak ÚMČ Praha 18 získal v této soutěži již osm cen – jednu za třetí a dvě za druhé místo, pětkrát v klání úřadů zvítězil.

„Poté, co v prosinci 2015 převzal na Pražském hradě ocenění Národní cena kvality ČR, se Úřad městské části Praha 18 zařadil mezi nejúspěšnější úřady v České republice i v Praze,“ zhodnotil úspěchy „svého“ úřadu Vladislav Gerhard.

Přílohy: