Poutní mši bude sloužit arciopat Břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek, program v Komunitním centru Satalice zahrnuje dále besedu o mezigeneračních vztazích, divadlo pro děti i dospělé, hudební vystoupení, výstavu a na závěr letní kino. Více zde: http://praha19.cz/