MČ žádá občany a firmy, aby osobní návštěvy podatelny omezili pouze na nutné záležitosti, které nesnesou odkladu. Více informací zde: http://www.praha19.cz/