Program, který začíná ve 14:00 hodin, je věnovaný Vzdušným silám armády ČR a Aktivním zálohám AČR. Více na: http://www.praha2.cz/