Abychom naplánovali jaké typy různých úprav veřejných budov, chodníků, přechodů apod. máme do plánu zařadit, potřebujeme vaši pomoc. Kdo jiný než vy by měl vědět, co vás zlobí, co by se mělo udělat nejdříve a co ještě nějakou dobu vydržíte. Věnujte prosím proto svůj čas vyplnění tiskopisu ankety a ten potom odevzdejte

do 15. 3. 2013 na recepce budov ÚMČ Jívanská č. 647 nebo č. 635.

Zde rovněž můžete získat prázdný tiskopis, pokud byste si ho nemohli vytisknout, s využitím přiloženého souboru. Výsledky ankety budou použity také při zpracovávání konkrétních akčních plánů na jednotlivá období v rámci strategického plánování. Zároveň poslouží jako podklad pro žádosti o finanční pomoc na realizaci jednotlivých úprav budov úřadu v rámci různých dotačních výzev (např. bezbariérový přístup v budově Jívanská 647). Věříme, že společným úsilím, dosáhneme „Bezbariérových Počernic“.            

Hana Moravcová, starostka

anketa ke stažení ZDE

Zpráva MČ Praha 20