Vozovka bude dnes provizorně ošetřena štěrkodrtí a rekonstrukce v celém úseku je plánována na rok 2015. Na rekonstrukci se bude podílet TSK hl. m. Prahy a Odbor městského investora.

Zpráva MČ Praha 20