Vybrané startovné bude použito na pomoc sociálně vyloučeným rodinám v azylovém domě SKP HOPO. Podrobnosti zde: https://www.pocernice.cz/