Dny otevřených dveří v mateřských školách

se uskuteční v následujících termínech:

v Mateřské škole "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115 26.2.2013
dopoledne od 10:00  hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.  
v Základní škole a Mateřské škole, budova Mateřské školy,  Spojenců 2170 27.2.2013
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.  
v Mateřské škole, Chodovická 1900, 28.2.2013
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.  

Zápis do mateřských škol

bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

12. a 13. března 2013
od 13:00 do 17:00 hodin

Seznamy všech dětí, které se dostavily s rodiči  k zápisu, budou následně projednány  se zřizovatelem tak, aby byly vyloučeny možné duplicity zápisu a současně byly  všechny mateřské školy kapacitně naplněny.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky pro  přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku  zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí  dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí  přesáhnout 3 měsíce.
Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zápise do MŠ v souladu s "Metodickým pokynem pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání" a dle kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ  v návaznosti na doporučení zřizovatele.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky tj. dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku, s trvalým  bydlištěm v Horních Počernicích (tzn. děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008).

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Městská část - školy v městské části“.

Zpráva MČ Praha 20