Dny otevřených dveří v mateřských školách

se uskuteční v následujících termínech:

v Mateřské škole, Chodovická 1900  - 4.3.2014
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.

v Základní škole a Mateřské škole, budova Mateřské školy, Spojenců 2170          - 5.3.2014
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.

v Mateřské škole "U Rybníčku", Křovinovo nám. 115                                               - 6.3.2014
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Zápis do mateřských škol

bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

1. a 2. dubna 2014
od 13:00 do 17:00 hodin

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zápise do MŠ v souladu s "Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání" a dle kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky tj. dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku, s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích (tzn.děti narozené v období  od 1.9.2008 do 31.8.2009).

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Městská část - školy v městské části“.

Zpráva MČ Praha 20