Představitelé dotčených samospráv se shodli, že realizace komunikací vregionu zahrnujícím katastrální území zainteresovaných obcí a městských částí hl. m. Prahyje podmínkou zdravého života obyvatel a udržitelného rozvoje území.

Navržené řešení zhodnocuje již investované státní prostředky a realizované dopravní stavby nadřazené komunikační sítě (D 11, R 10) a efektivním způsobem převádí tranzitní, převážně nákladní dopravu, z intravilánu obcí a městských částí ve východní části hl. m. Prahy na kapacitní rychlostníkomunikace s odpovídajícími parametry. Jedná se o východní tangentu Prahy 20 z II/611 Náchodská, dále přes MUK Beranka na D 11 a pokračující Klánovickou spojkou a částečně po stávajících komunikacích na plánovaný obchvat I/12 (spojující MČ Běchovice a Úvaly) v místě křížení s místní komunikací II. třídy ul. V Lipách v MČ Koloděje a jižní napojení z MUKBeranka na silnici I. třídy ul. Ve Žlíbku.

Společným postupem Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy a sdružením finančních prostředků ze státního rozpočtua rozpočtu Středočeského kraje a Hlavního města Prahy je možné v několika postupných krocích dosáhnout relativně rychle požadovaného cíle.

Představitelé dotčených obcí a městských částí hl. m. Prahy se dohodli na společném postupu při jednání s Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic, Krajským úřadem Středočeského kraje a Magistrátem hlavního města Prahy. Za mluvčí této iniciativy byli zvoleni Hana Moravcová, ing. Petr Soukup a Roman Hrdlic.

Iniciativa se bude scházet podlepotřeby na základě výzvy mluvčích nebo třech jejích členů. Doba spolupráce se předpokládá do doby dokončení plánovaných dopravních staveb.

Zpráva MČ Praha 20