V budově ÚMČ Praha 20 v kanceláři č. 101, Jívanská 635 bude k dispozici klientům nové kontaktní místo. Současní i potencionální pojištěnci mohou mobilní přepážku navštívit v následujících dnech 7.4. , 28.4., 5.5., 19.5., 2.6., 14.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11. a 1.12.2014 vždy od 10.00 do 16.00 hod.

Zpráva MČ Praha 20