Z tohoto důvodu bude od úterý 24. 9. 2013 8:00 hodin do úterý 24. 9. 2013 22:00 hodin přerušena dodávka vody.

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky

pruvodni_dopis.pdf

Zpráva MČ Praha 20