Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha.eu v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na e-mailové adrese dotace.topeni@praha.eu.

Zpráva MČ Praha 20