2. 1. 2014 bude již zahájen provoz ve všech MŠ a děti nastoupí zpět do svých mateřských škol.

Rodiče, kteří budou mít zájem o prázdninový provoz, nahlásí tuto skutečnost ve své mateřské škole, ve které byly děti přijaty.

Dle školního řádu mateřské školy je povinností, aby rodiče nahlásili každou nepřítomnost dítěte v MŠ, jinak jsou automaticky počítáni do stavu strávníků a jsou povinni nevyčerpané tj. řádně neodhlášené stravné uhradit.

Odhlášky stravného přijímá MŠ nejpozději v den nepřítomnosti do 8 hodin ráno. Odhlásit oběd je možno osobně, nebo telefonicky.

Telefonický kontakt na MŠ a školní jídelnu:

MŠ Chodovická 1900.............281 922 738, linka 34, 35, mobil 731 038 064

Zpráva MČ Praha 20