MČ Praha 20 ve spolupráci s investorem hl. m. Prahou připravuje rekonstrukci komunikací v oblasti Svépravic v ulicích: Domkovské, V Dílcích, Hřídelecké, Meziluží, Bříšťanské, Prachovské, Dolské, Machovské, Chvalkovické, Jeřické, Na Pozorce, Podůlší, Všelipské a Zdoňovské – viz situace.

Občané, kteří budou mít zájem si mohou projektovou dokumentaci na rekonstrukci jednotlivých ulic prohlédnout na Odboru místního hospodářství – Lipí 2642/4 do 20. května 2015, kdy mohou současně podat i písemné připomínky.

Zpráva MČ Praha 20 - Horní Počernice