Při rekonstrukci budou prováděny kompletní nové povrchy komunikací a chodníků včetně dostavby chybějící kanalizace a části vodovodního řadu.

Stavba bude prováděna postupně ve 3 etapách. 

  1.       Etapa (zelená) 1.6 – 31.8
  2.       Etapa (červená) 15.7 – 15.10
  3.       Etapa (modrá) 1.9 – 30.11

Investorem stavby je hlavní město Praha a vybraným zhotovitelem firma Ekis.

Zhotovitel bude včas postupně dle etap informovat občany dopisem do schránek o uzavírkách jednotlivých úseků komunikací a sdělí kontakty na stavbyvedoucí.

Zpráva MČ Praha 20 - Horní Počernice