Tato akce je v gesci Odboru dopravních agend Magistrátu hl. města Prahy a investora Technické správy komunikací Praha. Městská část Praha 20 požadovala, aby tato stavba byla prováděna v letních měsících v období prázdnin. Z důvodu opožděného vydání stavebního povolení hl. městem Praha se tato stavba posunula na měsíc říjen.

Ulice Náchodská v místě nového přechodu, po dnešním slibu zhotovitele, bude za podmínky přijatelného počasí na dokončení prací od pátku 24.10. do pondělí 27.10. zprovozněna v plném rozsahu v úterý 28.10.2014.

Zpráva MČ Praha - Horní Počernice