Jiří Zezulka ve spolupráci s MČ Praha 20, Indian Motocycle South Bohemia Club a Klubem historických vozidel Praha při ÚAMK pořádá pod záštitou kulturní atašé Sherry C. Keneson-Hall, Velvyslanectví USA v ČR a s požehnáním J. E. Dominika Duky, arcibiskupa pražského,

SETKÁNÍ LEGENDÁRNÍCH MOTOCYKLŮ ZNAČKY INDIAN ALL IRON INDIANS WEEKEND 2014 a SETKÁNÍ HISTORICKÝCH STROJŮ ZNAČKY BÖHMERLAND v sobotu 21. června 2014 od 9.00 v areálu Chvalské tvrze v Horních Počernicích.

Prezentace motocyklů, které si mohou návštěvníci zblízka prohlédnout a dozvědět se od jejich majitelů informace o technických detailech, začne už v pátek 20. 6. 2014 od 15 do 20 hodin, hlavní akce pak v sobotu 21. 6. 2014 od 9 hodin.

Součástí těchto mezinárodních setkání je i tradiční „spanilá jízda motocyklů“ Prahou, která letos povede přes Vinohrady a centrum města až na Hradčany. Na všech zastávkách jsou historické motocykly vždy velkou atrakcí. Díky vstřícnosti Velvyslanectví USA v ČR a záštitě kulturní atašé Sherry C. Keneson-Hall se uskuteční i zastávka na Tržišti před americkou ambasádou, na závěr akce požehná motocyklistům Mons. Dominik Duka OP z balkonu Arcibiskupství pražského.

Plakat_Indian_2014.pdf

Zpráva MČ Praha 20