Občané Horních Počernic se do této soutěže také zapojili a svými 1000 hlasy se umístili na 2. místě ze 175 měst a městských částí. O této skutečnosti byla zveřejněna dne 5.3. 2014 informace v aktualitách na oficiálních stránkách naší městské části s výzvou na návrhy, kam by se toto hřiště mělo umístit. Následně se o této skutečnosti psalo v dubnovém čísle Hornopočernického zpravodaje v rubrice „Z diáře radnice“, kde již byla zmíněna lokalita Svépravice. Ve stejném čísle Zpravodaje byla na stránce č. 5 zveřejněna podrobnější informace a obrázek plánovaného Rákosníčkova hřiště. Dále o Rákosníčkově hřišti jednalo Zastupitelstvo MČ dne 14. 4.2014, kde svým usnesením č. 24/4.10/14 schválilo záměr nabytí movitého majetku „Rákosníčkovo hřiště“ od společnosti LIDL Česká Republika v.o.s. a pověřilo radu uzavřením smlouvy. Následně umístění tohoto hřiště na pozemku č. 3380/1 při ul. Hřídelecká schválila Rada městské části usnesením č. 128/2.27/14 ze dne 29.4.2014.

Ke stavbě bylo řádně vedeno územní řízení, ve kterém byla uplatněna jedna námitka majitelky sousedícího pozemku, kterou po projednání na místě vzala zpět. Všechna výše uvedená fakta je možné si ověřit.

Umístění hřiště v parku Třešňovka ve Svépravicích bylo zvoleno, protože na základě výzvy přišly požadavky z této lokality na vybudování chybějícího dětského hřiště. Zároveň toto místo splňovalo podmínky stanovené společností  LIDL, a to pozemek ve vlastnictví městské části, vzdálenost od jiných hřišť, obydlenost lokality, na vzdálenost od prodejny LIDL. Výstavbou dětského hřiště o rozměrech 14 x 17 m nedojde k devastaci parku, ale k jeho zhodnocení a umožnění většího využívání, zejména rodiči s malými dětmi.

V příloze je anonymní dopis, který je nepravdivý a považuji ho za kampaň proti vedení radnice před volbami.

Hana Moravcová

starostka


anonymní dopis

článek v HPZ

Rákosníčkovo hřiště

vizualizace

Zpráva MČ Praha 20 - Horní Počernice