Srdečně Vás zveme na veřejné představení dopravně inženýrské studie, které se uskuteční 27. února 2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Chvalského zámku.

Zpráva MČ Praha 20