Přihlášky se přijímají do 14.10.2016 do 10:00 hodin. Podrobnosti o výběrovém řízení najdete na http://www.pocernice.cz/urad/uredni-deska/407/.