Zápis bude probíhat ve všech školách v termínu:  15. a 16. ledna 2013 od 13:00 do 17:00 hodin 

  • ZŠ Ratibořická 1700 
  • ZŠ Stoliňská 823 
  • FZŠ Chodovická 2250 
  • ZŠ Spojenců 1408 

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve všech základních školách v Horních Počernicích. 

Pro školní rok 2013/2014 budou zapisovány děti, které k 31.8.2013 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu do základní školy, předloží rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském průkazu rodičů). 

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, §31 odst.1. 

Prázdniny ve II.pololetí školního roku 2012/2013 

Ve všech základních školách v Horních Počernicích jsou prázdniny v následujících termínech: 

  • Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2013 
  • Jarní prázdniny pro Prahu 9   18. - 24. února 2013 
  • Velikonoční prázdniny 28. - 29. března 2013 
  • Hlavní prázdniny 29. června (sobota) - 1. září (neděle) 2013 

Podrobné informace o jednotlivých školách a školských obvodech najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Městská část - Školy v MČ“.

Zpráva MČ Praha 20