Čeká vás další setkání s betlémskou rodinou - Ježíškem, Marií a Josefem. Můžete se společně se třemi králi poklonit svaté rodině a zapívat si koledy a vánoční písně spolu s koledníky. Tři králové tradičně přijdou v doprovodu živých velbloudů.

Také si naposledy prohlédnete výstavy Vánoční království aneb Dřevořezby českých panovníků a tradiční betlémy a Nahlédnutí do ráje Emmy a Barbory Srncových.

Těšíme se na vás.

Předpokládaný časový harmonogram:

  • 14, 00 – 16,00 hod. – Živý betlém v kočárovně
  • 14, 00 – 14,25 hod. – Zpěv vánočních koled a písní na nádvoří zámku
  • 14,15 – 14,25 hod. – Průvod tří králů s velbloudy od stodoly na Chvalský zámek
  • 14,25 hod. – Klanění tří králů svaté rodině
  • 15,20 hod. – Rozloučení tří králů a odchod královského průvodu spojeného s požehnáním domu

Zpráva MČ Praha 20