Vzniklá biologická bariéra odcloní areál od přilehlé a velmi frekventované komunikace, poslouží jako zádržný systém dešťových srážek a celkově zlepší klima na přilehlých pozemcích, které jsou především využívány školní mládeží a sportovními kluby. Více zde: http://www.praha21.cz/