Zvítězil návrh na umístění laviček na několika místech městské části, dalším úspěšným návrhem je instalace smart WC u sportovně-rekreační oblasti sídliště Rohožník a třetí místo získala oprava chodníku v ulici Netušilská. Podrobnosti na: https://www.praha21.cz/