Zodpovědět otázky lze elektronickou formou nebo pomocí anketních lístků, uzavírka ankety je 6. září. Více informací zde: https://www.praha3.cz/.